Książki

Polecamy Wam mądre i oryginalne książki z wartościową treścią. Książki napisane z pasją i humorem przez współczesnych polskich autorów. Wiele z propozycji, które tutaj znajdziecie zostało dostrzeżonych przez wybitne gremia ekspertów w dziedzinie książek dla dzieci i młodzieży. Zwróćcie uwagę także na wydawnictwa. Często małe i niekomercyjne publikują znakomite, niezależne utwory, ilustrowane przez prawdziwych artystów. Zapraszamy Was do zabawy i życzymy wspaniałych czytelniczych wrażeń!

3 latki

-

4 latki

-

5 latki

-

6 latki

Regulamin

 • Każda grupa przedszkolna otrzymuje zestaw książek z bliblioteki w plecaku (3 książki).
 • Przekazanie książek grupie oznacza rozpoczęcie projektu.
 • Zgłoszenie do projektu jest zobowiązaniem się do udziału jednej grupy (cztery grupy tego samego przedszkola to cztery odzielne zgłoszenia).
 • Udział biorą wszyscy uczniowie grupy, nawet jeśli jest to grupa mieszana wiekowo.
 • Każda grupa otrzymuje partnera w projekcie - swoją siostrzaną grupę dokładnie tego samego typu.
 • Każda grupa w miarę czytania książek z biblioteki przygotowuje zadania i zabawy czytelnicze, które opisuje i którymi dzieli się ze swoją siostrzaną grupą.
 • Uczestnicy zobowiązują się do minimum 4 kontaktów z siostrzanymi grupami na przestrzeni roku. Kalendarz korespondencji/spotkań ustala się w prozumieniu z obiema grupami. W kalendarzu należy uwzględnić Ogólnokrajowy Tydzień Czytania, który odbywa się w dniach 1-6 czerwca.
 • W końcu roku odbywa się Finałowe Spotkanie siostrzanych grup, którego celem jest wspólne zrealizowanie zadań i zabaw czytelniczych, które narodziły się na przestrzeni roku.
 • Organizację spotkania bierze na siebie jedna z grup. Siostrzana grupa bierze na siebie organizację środków finansowych na zorganizowanie spotkania.
 • Każda grupa biorąca udział w projekcie otrzymuje nagrodę za udział w projekcie.

Kalendarz

Styczeń – grudzień

Bajki do słuchania, a także konkursy, prezentacje książek oraz informacje o przebiegu projektu „Biblioteka w plecaku” w Radiu „Znad Wilii” od poniedziałku do piątku o godz. 20.15.

Marzec

Zgłoszenie grupy/klasy do Projektu „Biblioteka w plecaku”. Dotyczy całej grupy/klasy, nawet jeśli jest to grupa mieszana wiekowo.

Kwiecień

Grupy/klasy otrzymują zestawy „Biblioteki w plecaku”. Każda grupa/klasa zostaje połączona z siostrzaną grupą z innej placówki. Uczestnicy zobowiązują się do wymiany prac (zadań i zabaw do lektur) minimun 4 razy w roku. Harmonogram kontaktów ustala się zgodnie z planami obu grup/klas.

Kwiecień - Listopad

 1. Prezentacja, czytanie lektur z „Biblioteki w plecaku”.
 2. Tworzenie zadań, zabaw i gier w oparciu o lektury z „Biblioteki w plecaku”. Korespondencja i wymiana zadań z siostrzaną grupą zgodnie z ustaleniami z kalendarza.
  • Konkurs na teczkę zawierającą najciekawsze prace powstałe w oparciu o lektury np. historyjki obrazkowe, mapy, instrukcje, komiksy, listy, pocztówki, kartki z dzienniczka lektur, wywiady (np. 3 pytania do...), opisy, kartki z pamiętnika, opowiadania, albumy, autorskie gry z użyciem kostki, memo, rebusy, etc.
  • Konkurs na najpiękniejszą ilustrację
  • Plebiscyt czytelników na ulubioną książkę
 3. 01-07.06 „Tydzień głośnego czytania dzieciom” w ramach akcji All of Europe Reads to Kids :
  • emisja fragmentów książek „Biblioteki w plecaku” na antenie Radia „Znad Wilii”
  • wywiady z autorami i czytelnikami
  • konkursy na antenie Radia „Znad Wilii”
  • głośne czytanie w wykonaniu pracowników Radia „Znad Wilii” oraz rodziców (spotkania w księgarniach, bibliotekach, szkołach i przedszkolach)
  • warsztaty twórczego pisania dla najstarszych klas szkół średnich
 4. Wykład dla nauczycieli, rodziców i ekspertów - „Wychowanie przez czytanie” - Elżbieta Olszewska i Irena Koźmicka z Fundacji ABC XXI - Cała Polska czyta dzieciom, autorki książki „Wychowanie przez czytanie”, Świat Książki 2010.

Listopad/Grudzień

Finałowe Spotkanie siostrzanych grup. Spotkanie jest okazją do prezentacji prac natury literackiej, plastycznej, muzycznej, teatralnej powstałych w oparciu o lektury z „Biblioteki w plecaku”. Spotkanie podsumowuje projekt - wymianę zadań i gier do lektur, które grupy przygotowywały w toku czytania. Wychowankowie obu grup bawią się wspólnie na podstawie scenariusza, który przygotowali.

Grudzień

Gala Finałowa, wręczenie nagród zwycięzcom konkursów oraz uczestnikom.

Kilka przykładów zadań do lektur:

 • tworzenie historyjek obrazkowych, porównywanie interpretacji
 • tworzenie masek, portretów, organizowanie wystaw, wspólnych prezentacji
 • tworzenie domina, memo, gier z użyciem kostki w oparciu o lektury
 • tworzenie muzyki, pisanie historii dźwiękiem
 • tworzenie albumów za pomocą komputera lub ręcznie

Opis

Projekt ma na celu zapoznanie najmłodszych czytelników ze współczesną literaturą dla dzieci, popularyzowanie kultury czytania oraz licznych korzyści które z niego płyną. Zachęca do mówienia, czytania i tworzenia krótkich wypowiedzi tekstowych na bazie lektur z plecaków a także do współpracy w oparciu o literaturę dla dzieci z innymi grupami przedszkolaków.

Każda grupa przedszkolna biorąca udział w projekcie otrzymuje ten sam zestaw książek w plecaku (dwie nowości i jedna klasyka). W ciągu roku grupy kontaktują się ze swymi siostrzanymi grupami (każda grupa ma w projekcie jedną siostrzaną grupę), wymieniają wrażenia, które narodziły się podczas czytania i poznają zadania związane z lekturami, które przygotowały.

Raz w roku odbywa się Spotkanie Finałowe. Spotkanie podsumowuje pracę grup. Pozwala również na sprawdzenie swojej znajomości lektur w trakcie zabawy składającej się z najlepszych zadań i gier przygotowanych przez grupy w oparciu o lektury z plecaków.

Cele

 1. Zachęta do dzielenia się swoimi pracami, poszukiwaniami z inną grupą, wymiana punktów widzenia, udział we wspólnych zabawach i imprezach czytelniczych.
 2. Integrowanie literatury z innymi dziedzinami edukacji oraz działaniami twórczymi.
 3. Rozwój językowy, emocjonalny i intelektualny małych czytelników.
 4. Zaangażowanie całych rodzin

Czytelnikiem się nie rodzi, lecz staje, zaś dziecko uczy się poprzez naśladownictwo.