Regulamin

  • Każda grupa przedszkolna otrzymuje zestaw książek z bliblioteki w plecaku (3 książki).
  • Przekazanie książek grupie oznacza rozpoczęcie projektu.
  • Zgłoszenie do projektu jest zobowiązaniem się do udziału jednej grupy (cztery grupy tego samego przedszkola to cztery odzielne zgłoszenia).
  • Udział biorą wszyscy uczniowie grupy, nawet jeśli jest to grupa mieszana wiekowo.
  • Każda grupa otrzymuje partnera w projekcie - swoją siostrzaną grupę dokładnie tego samego typu.
  • Każda grupa w miarę czytania książek z biblioteki przygotowuje zadania i zabawy czytelnicze, które opisuje i którymi dzieli się ze swoją siostrzaną grupą.
  • Uczestnicy zobowiązują się do minimum 4 kontaktów z siostrzanymi grupami na przestrzeni roku. Kalendarz korespondencji/spotkań ustala się w prozumieniu z obiema grupami. W kalendarzu należy uwzględnić Ogólnokrajowy Tydzień Czytania, który odbywa się w dniach 1-6 czerwca.
  • W końcu roku odbywa się Finałowe Spotkanie siostrzanych grup, którego celem jest wspólne zrealizowanie zadań i zabaw czytelniczych, które narodziły się na przestrzeni roku.
  • Organizację spotkania bierze na siebie jedna z grup. Siostrzana grupa bierze na siebie organizację środków finansowych na zorganizowanie spotkania.
  • Każda grupa biorąca udział w projekcie otrzymuje nagrodę za udział w projekcie.