Opis

Projekt ma na celu zapoznanie najmłodszych czytelników ze współczesną literaturą dla dzieci, popularyzowanie kultury czytania oraz licznych korzyści które z niego płyną. Zachęca do mówienia, czytania i tworzenia krótkich wypowiedzi tekstowych na bazie lektur z plecaków a także do współpracy w oparciu o literaturę dla dzieci z innymi grupami przedszkolaków.

Każda grupa przedszkolna biorąca udział w projekcie otrzymuje ten sam zestaw książek w plecaku (dwie nowości i jedna klasyka). W ciągu roku grupy kontaktują się ze swymi siostrzanymi grupami (każda grupa ma w projekcie jedną siostrzaną grupę), wymieniają wrażenia, które narodziły się podczas czytania i poznają zadania związane z lekturami, które przygotowały.

Raz w roku odbywa się Spotkanie Finałowe. Spotkanie podsumowuje pracę grup. Pozwala również na sprawdzenie swojej znajomości lektur w trakcie zabawy składającej się z najlepszych zadań i gier przygotowanych przez grupy w oparciu o lektury z plecaków.

Cele

  1. Zachęta do dzielenia się swoimi pracami, poszukiwaniami z inną grupą, wymiana punktów widzenia, udział we wspólnych zabawach i imprezach czytelniczych.
  2. Integrowanie literatury z innymi dziedzinami edukacji oraz działaniami twórczymi.
  3. Rozwój językowy, emocjonalny i intelektualny małych czytelników.
  4. Zaangażowanie całych rodzin

Czytelnikiem się nie rodzi, lecz staje, zaś dziecko uczy się poprzez naśladownictwo.