Regulamin

  • Każda klasa otrzymuje zestaw książek z bliblioteki w plecaku (3 książki).
  • Przekazanie książek grupie oznacza rozpoczęcie projektu.
  • Zgłoszenie do projektu jest zobowiązaniem się do udziału jednej klasy (cztery klasy z tej samej szkoły to cztery odzielne zgłoszenia).
  • Udział biorą wszyscy uczniowie klasy, nawet jeśli jest to klasa mieszana wiekowo.
  • Każda klasa otrzymuje partnera w projekcie - swoją siostrzaną klasę dokładnie tego samego typu.
  • Każda klasa w miarę czytania książek z biblioteki przygotowuje zadania i zabawy czytelnicze, które opisuje i którymi dzieli się ze swoją siostrzaną klasą.
  • Uczestnicy zobowiązują się do minimum 4 kontaktów z siostrzanymi klasami na przestrzeni roku. Kalendarz korespondencji/spotkań ustala się w prozumieniu z obiema klasami. W kalendarzu należy uwzględnić Ogólnokrajowy Tydzień Czytania, który odbywa się w dniach 1-6 czerwca.
  • Pod koniec roku odbywa się Finałowe Spotkanie siostrzanych klas, którego celem jest wspólne zrealizowanie zadań i zabaw czytelniczych, które narodziły się na przestrzeni roku.
  • Organizację spotkania bierze na siebie jedna z klas. Siostrzana klasa bierze na siebie organizację środków finansowych na zorganizowanie spotkania.
  • Każda klasa biorąca udział w projekcie otrzymuje nagrodę za udział w projekcie.