CELE


Projekt „Biblioteka w Plecaku” ma na celu zapoznanie młodych czytelników z polską literaturą dla dzieci i młodzieży, popularyzowanie kultury czytania oraz licznych korzyści, które z niego płyną.

 

Lektury „Biblioteki w plecaku” dla szkół, a także narzędzia wykorzystane w projekcie:

  • nadają czytaniu wymiar szkolny oraz pozaszkolny, a także sprawiają, że czytanie realnie odziałuje na ucznia
  • zachęcają do czytania, a także powrotów i odwołań do lektur po ich przeczytaniu
  • zapoznają z twórczością polskich autorów współczesnych. (Założeniem projektu jest by uczeń dobrze poznał książki z „Biblioteki w plecaku”, nie oznacza to jednak, że każdy musi w całości przeczytać książkę, która na przykład wyda mu się trudna lub nudna).
  • nadają czytaniu wymiar sprzyjający kontaktom z rówieśnikami
    - inni uczniowie czytają to samo co my (być może nie w ten sam sposób) i dzielą się z nami wrażeniami
    - inni uczniowie zachęcają nas do czytania poprzez zadania, które nam nadsłyłają
    - inne osoby znają te same książki co my, te same księgarnie, bilblioteki, jesteśmy podobni do swoich rówieśników

OPIS


Ucznia żyjącego we współczesnym świecie trudno zainteresować książką, która jest anachroniczna. Dobór lektur oraz działania zachęcające do powrotu do książek powinny iść w parze z rozwojem współczesnego świata.

 


Projekt „Biblioteka w plecaku” zachęca do mówienia, czytania i tworzenia wypowiedzi tekstowych, plastycznych, zagadek, krzyżówek, quizów w oparciu o literaturę, a także do współpracy i kontaktów z rówieśnikami z równoległych klas.

 

Każda klasa biorąca udział w projekcie otrzymuje ten sam zestaw książek w plecaku (trzy do czterech książek). W ciągu roku klasy kontaktują się ze swymi „siostrzanymi” klasami. Wymieniają wrażenia, które rodzą się podczas czytania, a także tworzą zadania związane z lekturami, które sobie nawzajem przesyłają.

 

Raz w roku odbywa się Spotkanie podsumowujące pracę obu klas. Spotkanie pozwala na sprawdzenie kolegów ze znajomości lektur podczas wspólnej zabawy, składającej się z najlepszych zadań przygotowanych przez klasy w oparciu o lektury z plecaków. Spotkanie może się odbyć podczas Tygodnia Głośnego Czytania (All of Europe Reads to Kids w dniach 1-7 czerwca 2011) lub w każdym innym terminie od września do listopada 2011.